• Gumeni Profili 01
  • Gumeni Profili 02
  • Gumeni Profili 03
  • Gumeni Profili 04
  • Gumeni Profili 05
  • Gumeni Profili 06

U našoj najvećoj privatnoj fabrici se prizvode sve vrste dihtunga za aluminijumsku i PVC stolariju. Dihtunge proizvodimo od sirovine EPDM, postupak vulkanizacije sa silikoniranjem, što obezbeđuje odlično zaptivanje i vrhunsku elastičnost guma bez kidanja i pucanja sa garancijom od 20 godina. Višedecenijska tradicija, vrhunski stručnjaci, uvozne sirovine, dovoljna su garancija kvaliteta koji je potvrđen na strogim testovima u ovlašćenim institucijama. Dovoljno je da se donese tehnički crtez ili samo skica sa merama na osnovu kojih se pravi alat. Dogovorena količina dihtunga biće isporučena u najkraćem roku, jer fabrika ima najmodernije kompjuterizovane mašine čiji kapacitet je 2t gumenih profila dnevno.

Dihtunzi su upakovani na kalemu bez rizika od oštećenja u transportu. Sve ove pogodnosti dovoljan su razlog zbog kog su se brojni proizvođači stolarije odlučili da koriste gumene profile iz fabrike "Gumotehna". Razvijamo se dinamično i postojano i izlazimo u susret potrebama svojih kupaca. Svakodnevno se radi na proširivanju asortimana i nastavljamo rast, jer mi smo ime kome veruju profesionalci.

 

Gumeni Profil P001

Gumeni Profil P001

Gumeni Profil P002

Gumeni Profil P002

Gumeni Profil P03 2200

Gumeni Profil P03 2200

Gumeni Profil P03 2400

Gumeni Profil P03 2400

Gumeni Profil P004

Gumeni Profil P004

Gumeni Profil P005

Gumeni Profil P005

Gumeni Profil P006

Gumeni Profil P006

Gumeni Profil P007

Gumeni Profil P007

Gumeni Profil P008

Gumeni Profil P008

Gumeni Profil P009

Gumeni Profil P009

Gumeni Profil P010

Gumeni Profil P010

Gumeni Profil P011

Gumeni Profil P011

Gumeni Profil P012T

Gumeni Profil P012T

Gumeni Profil P012D

Gumeni Profil P012D

Gumeni Profil P013

Gumeni Profil P013

Gumeni Profil P014

Gumeni Profil P014

Gumeni Profil P015

Gumeni Profil P015

Gumeni Profil P016

Gumeni Profil P016

Gumeni Profil P017

Gumeni Profil P017

Gumeni Profil P018

Gumeni Profil P018

Gumeni Profil P019

Gumeni Profil P019

Gumeni Profil P020

Gumeni Profil P020

Gumeni Profil P021

Gumeni Profil P021

Gumeni Profil P022

Gumeni Profil P022

Gumeni Profil P023

Gumeni Profil P023

Gumeni Profil P024

Gumeni Profil P024

Gumeni Profil P025

Gumeni Profil P025

Gumeni Profil P026

Gumeni Profil P026

Gumeni Profil P027

Gumeni Profil P027

Gumeni Profil P028

Gumeni Profil P028

Gumeni Profil P029

Gumeni Profil P029

Gumeni Profil P030

Gumeni Profil P030

Gumeni Profil P031

Gumeni Profil P031

Gumeni Profil P032

Gumeni Profil P032

Gumeni Profil P033

Gumeni Profil P033

Gumeni Profil P034

Gumeni Profil P034

Gumeni Profil P035

Gumeni Profil P035

Gumeni Profil P036

Gumeni Profil P036

Gumeni Profil P037

Gumeni Profil P037

Gumeni Profil P038

Gumeni Profil P038

Gumeni Profil P039

Gumeni Profil P039

Gumeni Profil P040

Gumeni Profil P040

Gumeni Profil P041

Gumeni Profil P041

Gumeni Profil P042

Gumeni Profil P042

Gumeni Profil P043

Gumeni Profil P043

Gumeni Profil P044

Gumeni Profil P044

Gumeni Profil P045

Gumeni Profil P045

Gumeni Profil P046

Gumeni Profil P046

Gumeni Profil P047

Gumeni Profil P047

Gumeni Profil P048

Gumeni Profil P048

Gumeni Profil P048N

Gumeni Profil P048N

Gumeni Profil P049

Gumeni Profil P049

Gumeni Profil P050

Gumeni Profil P050

Gumeni Profil P051

Gumeni Profil P051

Gumeni Profil P052

Gumeni Profil P052

Gumeni Profil P053

Gumeni Profil P053

Gumeni Profil P054

Gumeni Profil P054

Gumeni Profil P055

Gumeni Profil P055

Gumeni Profil P056

Gumeni Profil P056

Gumeni Profil P057

Gumeni Profil P057

Gumeni Profil P058

Gumeni Profil P058

Gumeni Profil P059

Gumeni Profil P059

Gumeni Profil P060

Gumeni Profil P060

Gumeni Profil P061

Gumeni Profil P061

Gumeni Profil P062

Gumeni Profil P062

Gumeni Profil P063

Gumeni Profil P063

Gumeni Profil P065

Gumeni Profil P065

Gumeni Profil P066

Gumeni Profil P066

Gumeni Profil P070

Gumeni Profil P070

Gumeni Profil P071

Gumeni Profil P071

Gumeni Profil P080

Gumeni Profil P080

Gumeni Profil P130400

Gumeni Profil P130400

Gumeni Profil P100

Gumeni Profil P100

Gumeni Profil P101

Gumeni Profil P101

Gumeni Profil P200

Gumeni Profil P200

Gumeni Profil P201

Gumeni Profil P201

Gumeni Profil P202

Gumeni Profil P202

Gumeni Profil P203

Gumeni Profil P203

Gumeni Profil P205

Gumeni Profil P205

Gumeni Profil P206

Gumeni Profil P206

Gumeni Profil P207

Gumeni Profil P207

Gumeni Profil P208

Gumeni Profil P208

Gumeni Profil P209

Gumeni Profil P209

Gumeni Profil P210

Gumeni Profil P210

Gumeni Profil P211

Gumeni Profil P211

Gumeni Profil P212

Gumeni Profil P212

Gumeni Profil P213

Gumeni Profil P213

Gumeni Profil P214

Gumeni Profil P214

Gumeni Profil P225

Gumeni Profil P225

Gumeni Profil P226

Gumeni Profil P226

Gumeni Profil P227

Gumeni Profil P227

Gumeni Profil P228

Gumeni Profil P228

Gumeni Profil P243 / 5

Gumeni Profil P243 / 5

Gumeni Profil P243 / 7

Gumeni Profil P243 / 7

Gumeni Profil P244

Gumeni Profil P244

Gumeni Profil P245

Gumeni Profil P245

Gumeni Profil P246

Gumeni Profil P246

Gumeni Profil P247

Gumeni Profil P247

Gumeni Profil P248

Gumeni Profil P248

Gumeni Profil P249

Gumeni Profil P249

Gumeni Profil P250

Gumeni Profil P250

Gumeni Profil P251

Gumeni Profil P251

Gumeni Profil P252

Gumeni Profil P252

Gumeni Profil P257

Gumeni Profil P257

Gumeni Profil P258

Gumeni Profil P258

Gumeni Profil P259

Gumeni Profil P259

Gumeni Profil P260

Gumeni Profil P260

Gumeni Profil P261

Gumeni Profil P261

Gumeni Profil P262

Gumeni Profil P262

Gumeni Profil P263

Gumeni Profil P263

Gumeni Profil P264

Gumeni Profil P264

Gumeni Profil P265

Gumeni Profil P265

Gumeni Profil P266

Gumeni Profil P266

Gumeni Profil P267

Gumeni Profil P267

Gumeni Profil P268

Gumeni Profil P268

Gumeni Profil P272

Gumeni Profil P272

Gumeni Profil P278

Gumeni Profil P278

Gumeni Profil P301

Gumeni Profil P301

Gumeni Profil P302

Gumeni Profil P302

Gumeni Profil P305

Gumeni Profil P305

Gumeni Profil P306

Gumeni Profil P306

Gumeni Profil P307

Gumeni Profil P307

Gumeni Profil P312

Gumeni Profil P312

Gumeni Profil P313

Gumeni Profil P313

Gumeni Profil P314

Gumeni Profil P314

Gumeni Profil P204199

Gumeni Profil P204199

Gumeni Profil P204200

Gumeni Profil P204200

Gumeni Profil P204201

Gumeni Profil P204201

Gumeni Profil TMFG 1

Gumeni Profil TMFG 1

Gumeni Profil TMFG 2

Gumeni Profil TMFG 2

Gumeni Profil TMFG 3

Gumeni Profil TMFG 3

Gumeni Profil TMTG 1

Gumeni Profil TMTG 1

Gumeni Profil L383

Gumeni Profil L383

Gumeni Profil V 8

Gumeni Profil V 8

Gumeni Profil KR 1

Gumeni Profil KR 1

Gumeni Profil KR 2

Gumeni Profil KR 2

Gumeni Profil KR 3

Gumeni Profil KR 3

Gumeni Profil KR 4

Gumeni Profil KR 4

Gumeni Profil KR 5

Gumeni Profil KR 5

Gumeni Profil FERODA 1

Gumeni Profil FERODA 1

Gumeni Profil IS 099

Gumeni Profil IS 099

Gumeni Profil ZAD 01

Gumeni Profil ZAD 01

Gumeni Profil AL MOTOR

Gumeni Profil AL MOTOR

Gumeni Profil ALUROL

Gumeni Profil ALUROL

GUMOTEHNA © 1980 :: powered by aantdesign ::

tel/fax: ++381 37 811 267   ::   tel/fax: ++381 37 80 50 55   ::   tel: ++381 37 80 50 50   ::   e-mail: gumotehna@gmail.com